Hem Ledare Nya perspektiv Sjöfart i tiden Yrkeslivet ombord Notiser Inre vattenvägar Transporter Gästartiklar Arkiv
 

Foto: NORTHEN OFFSHORE SERVICES

Vindsnabba transporter till havets vindkraftparker

Med 15 – 30 meter långa katamaraner som gör uppåt 30 knop sköter svenska rederiet Northern Offshore Services transporter av personal ut till de många vindkraftparker som idag upp-förs i norra Europas vatten.
– Vi är en av de största aktörerna i denna nisch och är faktiskt världsledande på det vi gör, säger vd David Kristensson.


På många håll i norra Europa, runt Storbritannien, Danmark och Tyska bukten, byggs just nu ett stort antal vindkraftparker till havs. Detta har skapat efterfrågan av snabba och säkra transporter för tekniker som jobbar med byggandet och underhållet av vindkraft-snurrorna. Northerns Offshore Service, med huvudkontor i Långedrag, är en av de ledande aktörerna i denna nya och expansiva nisch.
− Idag har vi 18 moderna höghastighetskatamaraner i vår flotta och ytterligare två håller på att byggas. Farten har stor betydelse eftersom vindsnurrorna ofta ligger långt ute till havs och kundernas personal kostar pengar. Båtarnas sjöegenskaper är också viktiga. Vi transporterar inte sjömän utan tekniker och byggare och de får inte bli sjösjuka. Det är bland annat därför vi har satsat på katamaraner, säger David Kristensson.
Stora krav ställs på katamaranernas personal, som oftast består av en kapten och en styrman. De ska utan problem klara av de ofta komplicerade tilläggningarna vid vindkraftsnurrorna, inte sällan i hårt väder.
− Personalen har ett mycket gott rykte bland våra kunder. Oftast rekryterar vi dem bland yrkesfiskare. De är vana vid små båtar och att agera självständigt, säger David Kristensson.

Ny fartygstyp
Transporterna utgår från den hamn som ligger närmast vindkraftparkerna och Northern Offshore Services sätter upp nya ”siter” efterhand som behoven uppstår.
− Idag har vi ett 30-tal siter längs norra Europas kuster. En av de största är belägen på engelska västkusten. Därifrån opererar vi med 6-7 båtar, säger David Kristensson.
Northern Offshore Services har utvecklat en helt ny fartygstyp som är anpassad för bordning i dåligt väder. Innovationerna handlar bland annat om skrovutformning och fenderarrangemang.
− Vi är en av de största aktörerna i denna nisch och är faktiskt världsledande på det vi gör.
Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, men båtarna är registrerade i Danmark.
− I vår verksamhet kör vi små båtar i en internationell verksamhet och våra svenska regler för vem som får köra vad och var hindrar oss från att registrera båtarna i Sverige. För att rätta till detta så behöver vi behörighetsregler som är likvärdiga med andra länder, säger David Kristensson.
Han tycker sig ha märkt ett ökat fokus på sjöfartspolitiken bland de politiska beslutsfattarna på senare tid. Bland annat har företrädare för Transportstyrelsen besökt företaget och hört sig för om läget.
− Det är mycket trevligt med de positiva signaler som börjat märkas. Det är så oerhört mycket som behöver göras, inte minst på skatteområdet, säger David Kristensson.


− Det är mycket trevligt med de nya signaler som börjat märkas, säger David Kristensson, vd för Northen Offshore Services.
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!